Защита на личните данни

AllStarRegister е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод взаймоотношенията му с потребителите, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури;

В формата за поръчка попълвана от потребителя, AllStarRegister обозначава задължителните или незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.

Ограниченията съгласно по-горния текст не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай AllStarRegister има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.

Съгласно Общите условия (позиционирани и достъпни за потребителя в информационната платформа на AllStarRegister), потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от същия за идентификация по сключените договори, маркетингови цели, отчетно-счетоводни цели, и статистическа обработка в съответствие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

Съгласно Общите условия, потребителят се съгласява с въжможността AllStarRegister да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, да контакти по телефон с маркетингова цел или в случай на изтичащи срокове в услуга на клиентите.

Този сайт използва бисквитки, за да се гарантира, че получавате най-доброто преживяване на нашия уебсайт.

Добре